Kouzelný youtuber: S Gandalfem za kamerou

Divider

Zápisy otevřeny

Kroužek – Kouzelný youtuber: S Gandalfem za kamerou

V našich kroužcích klade velký důraz na svobodné a respektující prostředí, kde každé dítě může objevovat a rozvíjet své schopnosti v atmosféře podpory a pozitivního přístupu. Naším cílem je vzbudit a udržet lásku a zájem o danou činnost, a to vše skrze zábavné a hravé aktivity, které děti opravdu baví. Přidejte se k nám a pozorujte, jak vaše dítě rozkvétá v oblasti, která ho nejvíce zajímá. Připojte se k nám v kroužku Kouzelný youtuber, kde rozvíjíme kreativitu a děti se například seznamují s bezpečností na sociálních sítích a prohlubují dovednosti v tvorbě a úpravě digitálního obsahu. Protože se v dnešní době objevuje na internetu spousty bezpředmětného obsahu, budou děti také zkoumat a dumat nad tím, co je to kvalitní obsah a jaké morální hodnoty by bylo vhodné na sítích dodržovat. Vytvoříme skvělý tým a skupinu, která se bude vzájemně podporovat a rozvíjet. 

OBECNÁ STRUKTURA KROUŽKU (pokud si děti nerozhodnou jinak 🙂 )

1. oblast: Plánování obsahu, etika sdílení, motivace sdílení
Cíl: Hovořit s dětmi o tom, co je to zodpovědně plánovat a tvořit obsah, který respektuje etické normy a je vhodný pro jejich věkovou skupinu. Také zjistit, co je motivuje tvořit a jaké atributy bychom měli během tvorby dodržovat. 
Aktivity:
Proč chceme sdílet? Čeho chceme dosáhnout? – diskuse, lístečky lepíme debatujeme
Diskuze o vhodném obsahu.
Principy ochrany soukromí: Pochopení důležitosti ochrany osobních údajů a informací na internetu.
Praktické cvičení v plánování: Děti ve skupinách naplánují obsah videa na základě svých stanovených  kritérií a atributů.

2. oblast: Základy natáčení a editace
Cíl: Prohlubovat dovednosti v oblasti natáčení a editace videí.
Aktivity:
Techniky natáčení: Zjišťujeme základní techniky natáčení, jako je práce s kamerou, zvukem a osvětlením.
Základy střihu: Vyzkoušíme jednoduchý editačního software a jeho použití pro základní úpravy videa.
Tvorba prvního videa: Děti vyzkouší natáčení a následně editují krátké video.
3. oblast: Osobní značka a digitální stopy
Cíl: Uvědomění si, jak osobní značka a digitální stopy ovlivňují vnímání online a budoucí příležitosti.
Aktivity:
Budování osobní značky: Diskuze o tom, jak tvořit pozitivní a respektovanou online identitu.
Důsledky digitálních stop: Uvědomění si, jaké stopy zanecháváme na internetu a jaké mohou mít důsledky.
Scénáře a rozhodování: Skupinové diskuse a rozhodovací hry týkající se situací, které mohou vzniknout při používání internetu.
4. oblast: Interakce s diváky a správa komentářů
Cíl: Jak bezpečně a eticky interagovat s diváky a spravovat komentáře?
Aktivity:
Správa komentářů: Děti budou přemýšlet nad tím, jak moderovat komentáře a reagovat na negativní nebo nevhodné příspěvky.
Komunikace a etika: Role-playing cvičení, kde děti reagují na různé typy komentářů.
Bezpečnostní opatření: Seznámit s nástroji a nastaveními pro ochranu soukromí.
5. oblast: Revize a prezentace projektů
Cíl: Zhodnotit naučené dovednosti a prezentovat vlastní projekty.
Aktivity:
Prezentace videí: Děti prezentují videa, která vytvořily během kurzu, a diskutují o zkušenostech a výzvách, které při tvorbě čelily.
Peer review: Vzájemné hodnocení a konstruktivní kritika mezi účastníky kroužku, což pomáhá rozvíjet jejich schopnost přijímat zpětnou vazbu.
Reflexe a závěrečné diskuse: Diskuse o tom, co se dětem líbilo, co by chtěly vylepšit, a jaké dovednosti si odnesly.

CO S SEBOU

Co by měl mít žák?
Své počítače (včetně mikrofonu a HD kamery) s přístupem k editačnímu software (např. Adobe Premiere, iMovie, Canva). Ostatní je na nás 🙂

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 Co když budu muset kroužek v průběhu zrušit?Kroužek můžete zrušit kdykoliv. Storno poplatek za zrušení kroužku je vždy 50% z celkové ceny kroužku, protože bohužel nejsme schopni již za Vás nalézt v průběhu kroužku náhradu.
 Co když se dítě nebude moct kroužku některý den zúčastnit?
Vůbec nic se neděje, na další lekci bude pokračovat. Skupina ho navede a seznámí v krátkosti s tím, co minule dělali. Finanční refundace bohužel není možná.
 Je možné platbu rozdělit?

Rozhodně ano, avšak minimální zápisné je 3000 Kč a celková částka musí být uhrazena před zahájením kroužku, tedy do konce září.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vhodné pro děti: 12 – 17 let 

Zahájení: v týdnu od 7. 10. 2024

Ukončení: v týdnu od 3. 6. 2025

Forma: prezenční učebna Praha 2 (přesná adresa v kontaktech) a online po celé ČR

Den a čas: 1x týdně 90 minut. 

Online: Středa 17:00-18:30 Prezenčně: Pátek 15:00-16:30

Počet účastníků: maximálně 10

Cekem: 51 hodin (po 90 minutách)

Cena: 5049 Kč do 15.6 , pak 5610 Kč (celkem obsahuje 51 hodin).

MÁTE ZÁJEM SE ZAPSAT?

Stačí zanechat kontaktní údaje a my se Vám, co nevidět ozveme a domluvíme detaily.


Proč si vybrat právě nás?

  • Necháváme děti volně tvořit jejich projekty → naším hlavním cílem je tvořit pozitivní vztah dítěte k dané činnosti.
  • Naše lekce jsou zábavné, motivujeme a podporujeme → děti se k nám těší.
  • Vedeme kroužky s respektem a svobodně → nikoho nikdy nenutíme se účastnit.
  • Motivujeme a podporujeme → cítíte se s námi skvěle.
  • Energický tým lektorů → zapojujeme všechny děti a tvoříme tým. 
  • Jsme profíci na online výuku → máme blízko k informačním technologiím.
  • Máme vyladěný systém zastupování → lekce zásadně neodpadají.
  • Rodiče mají přehled o stavu kroužků → posíláme zápisky z lekcí.
Drawing Photo
Talentovaní lektoři

Naši lektoři

Divider

Mgr. Jitka Hyánková

Lektorka – matematiky a češtiny

Bc. Alexandr Hrach

Lektor – matematiky, fyziky a elektrotechniky

Nikola Junová

Lektorka – matematiky a češtiny

Ing. Ondřej Kučera, MBA

Lektor – matematiky

Ing. Josef Polívka

Lektor – matematiky a chemie

Eva Fibingerová

Lektora – biologie, chemie, angličtiny a češtiny

Ha Vy Ngo

Lektorka – angličtiny a českého jazyka pro cizince

Mgr. Petra Tomášová

Lektora – Němčiny

A 200 dalších....

Dále doučujeme všechny ostatní předměty základních a středních škol + mnoho VŠ

NAŠE STATISTIKY

14964+

Odučených prezenčních lekcí

62140+

Odučených online lekcí

1140+

Pomohli jsme žákům

200+

Počet našich lektorů

+420 494 900 173

Zavolejte nám :)

Poslední volná místa!