Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“). Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost The Way s.r.o., IČO: 07117540, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, email: info@doucse.cz, telefon: +420 494 900 173. V případě osobních údajů poskytnutých přes webové stránky www.doucse.cz nebo prostřednitctvím emailu nebo jiného způsobu za účelem vyhotovení nabídky je správce oprávněn poskytnout tyto údaje poskytovateli služeb pro vyhotovení nabídky. Těmito poskytovateli („příjemci osobních údajů“) jsou:

 • Amazing Way s.r.o., IČO: 19372523, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha.
 • Compassionate Way s.r.o. IČO: 19372973, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha.
 • Mgr. Nela Jadrná IČO: 09869972, Střihov 38, 28903 Sloveč
 • Skupina Fluentia s.r.o. IČO: 19730284, Nové sady 988/2, Brno 60200 
 • Skupina Nebeviiv s.r.o. IČO: 19729758, Čujkovova 1714/21, Ostrava 70030 
 • Skupina Doucse Praha, s.r.o., IČO: 21210888 Příčná 1892/4, 110 00 Praha – Nové Město.
 • The Way s.r.o., IČO: 07117540, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha
 • Arrival way group, s.r.o.  IČO: 21280720, Příčná 1892/4, Nové Město, 11000 Praha 1
 • Learning way group, s.r.o. IČO: 21280924, Příčná 1892/4, Nové Město, 11000 Praha 1

Rozsah zpracování údajů

 • Nezbytné k uzavření smlouvy:
   1. identifikační údaje: jméno a příjmení studenta, jméno a příjmení zákonného zástupce, ročník studenta s požadavky na doučování,
   2. kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,
   3. další osobní údaje: hodnocení úrovně znalostí studenta, číslo bankovního účtu, platební údaje, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.
 • Po výslovném souhlasu
  1. fotografie nebo video záznam studenta pro marketingové a propagační účely (pouze a jenom na základě předchozího písemného souhlasu).

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje shromažďujeme výhradně:
  1. od osob, které si od nás koupili službu,
  2. osob, které uvedete jako svoje kontaktní osoby v rámci našeho smluvního vztahu, který vzniká úhradou zakoupené službu,
  3. od osob, které vyplnily nezávazný formulář na webových stránkách www.doucse.cz či případně poptávaly službu prostřednictvím emailu. 

Využití osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:
  1. plnění smlouvy a poskytování služeb (poskytování kurzů),
  2. komunikaci s Vámi,
  3. informování o změnách a novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem),
  4. splnění právní povinnosti,
  5. účetní a daňové účely,
  6. vedení zákaznické evidence,
  7. marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu).
 2. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Přístup k osobním údajům 

 1. K osobním údajům mají zaměstnanci správce nebo příjemce osobních údajů. Nejsou oprávněni tyto data poskytovat třetí straně.
 2. Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Kamerové systémy na učebnách

 1. Ke zpracování osobních údajů dochází i v případě vstupu na učebnu správce nebo příjemce osobních údajů. 
 2. Účelem zpracování osobních údajů je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce.
 3. Kamerové systémy jsou umístěné u vchodu do učeben, tak aby byla zajištěna bezpečnost Klientů a zaměstnanců správce či příjemce osobních údajů a ochrana majetku. Kamerové záběry jsou nastavené tak, aby nezasahovaly nadměrně do soukromí monitorovaných osob. 
 4. S kamerovými záznamy je nakládáno pouze za účelem jejich pořízení. 
 5. Maximální doba uchovávání kamerových záznamů je 1 měsíc, poté jsou záznamy trvale smazány.
 6. S kamerovými záznamy manipulují pouze osoby proškolené. Data jsou dostatečně zajištěna, tak aby nedošlo k úniku a manipulaci třetích stran. 

Práva 

 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:
  1. právo odvolat udělený souhlas,  
  2. právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (zejména v tomto GDPR),
  3. právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany poskytovatele nebo příjemce osobních údajů,
  4. právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
  5. právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů,
  6. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,
  7. právo na oznámení ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo zpracování,
  8. právo podat námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů,
  9. právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,
  10. právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

Cookies

 1. Cookie je malý datový soubor tvořený písmeny a číslicemi, které navštívená stránka ukládá do počítače prostřednictvím prohlížeče. Slouží k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti, tedy k identifikaci vašeho prohlížeče nebo zařízení.
 2. Kromě vlastních souborů cookie (soubory cookie první strany), používáme v některých případech také soubory cookie třetích stran. V případě souborů cookie třetích stran je správa cookies realizována na jejich straně. Udělením souhlasu dáváte souhlas k ukládání cookies první (provozovateli stránek) i třetí strany a jejich využití.
 3. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, tato možnost však může omezit funkčnost našich stránek.

Doba zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje budou zejména zpracovávány po dobu, po kterou Vám poskytujeme službu či plníme vzájemnou smlouvu.
 2. Doba zpracování činí maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky GDPR jsou také součástí smlouvy.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně ji zašle na e-mailovou adresu, kterou Klient poskytl. 

Tyto podmínky GDPR nabývají účinnosti dnem 1.3.2024

Kontaktní osoba

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu:

Ing. et Bc. Ivan Jadrný
tel.: +420 775 917 363
e-mail: doucsematiku@gmail.com

Pozor SLEVA až 15% na první balíček lekcí

Platí pro všechny naše nové studenty. Nabídka je časově omezena.

*akce platí  jen do 30.5.2024

+420 494 900 173

Zavolejte nám :)

Poslední volná místa!